Apel do uczestników polskiego życia publicznego

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych
Andrzej Duda

Premier RP
Donald Tusk

Prokurator Generalny
Adam Bodnar

Od 2021 roku trwa nieustanna agresja hybrydowa obcych służb na wschodnie granice Polski, a tym samym granice wschodniej flanki NATO, jaką Moskwa i Mińsk rozpoczęły już pół roku przed napaścią na Ukrainę. Rosja i Białoruś próbują zalać nasz kraj przytłaczającą falą nielegalnych imigrantów. Sprowadzani przez białoruskich przemytników ludzie, często zdesperowani i agresywni, stali się narzędziem w walce reżimu Aleksandra Łukaszenki z Polską. W obliczu tej agresji, polscy funkcjonariusze Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji oraz wszystkich innych służb zaangażowanych w strzeżenie granicy, wykonują swój obowiązek obrony Rzeczpospolitej w sposób nienaganny i zasługujący na pochwałę, okazując opanowanie, nienaganny profesjonalizm i niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebują. Żołnierze poświęcają przy tym zdrowie, a jak się niedawno okazało, również życie. Jeden z żołnierzy 1 Brygady Pancernej oddał życie za bezpieczeństwo naszego kraju.

Niestety, agresywni imigranci używają coraz bardziej wymyślnych form atakowania polskich obrońców granic. W ostatnim czasie rany odniosło kilku żołnierzy, a jeden poniósł śmierć na skutek użycia przez agresorów niebezpiecznych narzędzi, takich jak prowizoryczne włócznie. W tej sytuacji żołnierze mają prawo a nawet obowiązek użycia środków przymusu, w tym broni palnej. Niestety, według doniesień medialnych trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierającej grupy imigrantów zostało aresztowanych przez Żandarmerię Wojskową, a prokuratura postawiła im zarzuty przekroczenia uprawnień oraz narażenia życia innych osób. Nie do przyjęcia jest przyjmowanie przez organy władzy państwowej narracji kreowanej od trzech lat przez zwolenników nieograniczonej imigracji i przeciwników obrony granic, którzy oskarżali polskich funkcjonariuszy o zbrodnie. Prokuratura dołączyła do chóru celebrytów plujących na polski mundur. Jest to niebezpieczne działanie antypaństwowe, obniżające morale polskich żołnierzy, która uniemożliwia im obronę przed napastnikami używającymi noży i niebezpiecznych narzędzi. Działania mające na celu paraliż służb na granicy oraz osłabienie motywacji żołnierzy należy jednoznacznie potępić jako działania ułatwiające osiągnięcie celów rosyjskiej i białoruskiej agresji hybrydowej.

Jako polscy patrioci pragniemy w tym trudnym dla Polski momencie zaapelować do wszystkich uczestników polskiego życia publicznego o zaprzestanie szargania świętości narodowych i konstytucyjnych oraz okazanie zaufania polskim żołnierzom, którzy z wielkim poświęceniem bronią polskich granic. W polskim kodzie kulturowym zawsze obecny był wysoki szacunek dla polskiego munduru oraz wszystkich zaangażowanych w obronę polskiej państwowości oraz suwerenności. Dlatego wyrażamy swój gniew w odpowiedzi na próby sparaliżowania obrońców granic przez stawienie polskim żołnierzom absurdalnych zarzutów karnych. Działanie to niewątpliwie jest kontynuacją wcześniejszych niebezpiecznych działań osób i instytucji współtworzących życie publiczne w naszym kraju, które atakują polskich obrońców granic, przy pomocy kłamstw i manipulacji. Kolejne krzywdzące wypowiedzi polityków, wątpliwej wiarygodności utwory, takie jak film Agnieszki Holland „Zielona Granica” oraz próby upolitycznienia kryzysu migracyjnego uważamy za godne potępienia. Jednocześnie pragniemy okazać wdzięczność oraz pełną solidarność z wszystkimi ludźmi zaangażowanymi w ochronę polskich granic.

Domagamy się od władz państwowych zwiększenia uprawnień polskich żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych pełniących służbę na granicy z Białorusią, aby nigdy więcej, żaden żołnierz nie miał wątpliwości, że ma prawo bronić siebie i Ojczyzny, przed agresywnymi napastnikami ze wschodu. Wzywamy Prokuratora Generalnego do powzięcia wszelkich działań prawnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, możliwości skutecznego działania i ochronę dobrego imienia obrońców granic.

 

Polacy zatroskani o obronę Ojczyzny.

Prokuratura chce skazania polskich żołnierzy za obronę granic

Agresywni nielegalni imigranci szturmujący na zlecenie rządów Putina i Łukaszenki polską granicę stają się coraz bardziej niebezpieczni. 6 czerwca śmierć poniósł żołnierz 1 Brygady Pancernej, ugodzony wcześniej w klatkę piersiową nożem przymocowanym do kija, którym zaatakował go nielegalny imigrant. Mateusz oddał życie za Polskę.

Wcześniej do szpitala trafili również inni żołnierze ranni w wyniku ataku nielegalnych imigrantów, którzy używają kamieni, niebezpiecznych narzędzi, szklanych butelek czy noży podczas swoich najazdów. W obliczu takiej agresji oczywistym jest, że żołnierze powinni mieć prawo do użycia środków przymusu oraz broni palnej. Niestety, według doniesień medialnych trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierającej grupy imigrantów zostało aresztowanych przez Żandarmerię Wojskową, a prokuratura postawiła im zarzuty przekroczenia uprawnień oraz narażenia życia innych osób.

To wręcz zdradziecki atak na obrońców polskich granic, na który nie może być społecznego przyzwolenia.

Ataki na polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy trwają

Jednym z bardziej spektakularnych ataków na honor polskich żołnierzy była premiera filmu Agnieszki Holland pt. „Zielona Granica”. Komentatorzy życia publicznego oraz internauci nie pozostawili suchej nitki na tym propagandowym utworze. Przedstawiony on został jako opis sytuacji na granicy Polski, choć prezentowane w nim sceny nie mają większego związku z rzeczywistością, a z polskich obrońców granic zrobiono potwory torturujące imigrantów. Przekaz płynący z tego filmu jest jak żywcem wyjęty z antypolskiej propagandy Kremla, która próbuje oczernić nasz kraj na arenie międzynarodowej wykorzystując do tego również szantaż migracyjny.

Plakat promocyjny film A. Holland

Strażnicy Graniczni na straży świętości narodowych i konstytucyjnych

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium”
Art. 5 Konstytucji RP

Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji oraz wszystkich innych służb zaangażowanych na granicy wykonują swój obowiązek obrony Rzeczpospolitej w sposób nienaganny i zasługujący na najwyższą pochwałę.

Niestety wiele osób i instytucji współtworzących życie publiczne w naszym kraju wciąż atakuje polskich obrońców granic, uciekając się do szerzenia nieprawdy na ich temat i do manipulacji faktami. Kolejne krzywdzące wypowiedzi polityków, wątpliwej wiarygodności utwory oraz próby wykorzystania kryzysu migracyjnego do rozgrywek partyjnych, uważamy za godne potępienia. Dlatego pragniemy okazać strażnikom granic naszą wdzięczność za ich oddaną służbę.