Apel do uczestników polskiego życia publicznego

Komendant Główny Straży Granicznej
gen. dyw. SG Tomasz Praga

Minister Obrony Narodowej
Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusz Kamiński

Już trzeci rok trwa próba destabilizacji naszego państwa, a tym samym wschodniej flanki NATO, jaką Mińsk oraz Moskwa rozpoczęły na pół roku przed agresją na Ukrainę przy pomocy ataku hybrydowego, polegającego na próbie zalania naszego kraju przez przytłaczającą falę nielegalnych imigrantów. Oszukani przez białoruskich przemytników ludzie, często zdesperowani i agresywni, stali się narzędziem w walce reżimu Aleksandra Łukaszenki z Polską. W tych niezwykle trudnych warunkach Przy pełnym współczuciu dla tych oszukanych ludzi twardo stoimy na stanowisku, że polscy funkcjonariusze Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji oraz wszystkich innych służb zaangażowanych w strzeżenie granicy, wykonują swój obowiązek obrony Rzeczpospolitej w sposób nienaganny i zasługujący na pochwałę, okazując opanowanie w obliczu agresji, nienaganny profesjonalizm i niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Jako polscy patrioci pragniemy w tym trudnym dla Polski momencie zaapelować do wszystkich uczestników polskiego życia publicznego o zaprzestanie szargania świętości narodowych i konstytucyjnych. W polskim kodzie kulturowym zawsze obecny był wysoki szacunek dla polskiego munduru oraz wszystkich zaangażowanych w obronę polskiej państwowości oraz suwerenności. Dziś na ten szacunek zasługują wszyscy żołnierze i funkcjonariusze służb, którzy przez ostatnie dwa lata wypełniali obowiązek wyrażony w art. 5. Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium”. To oni zapewniają bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom polsko-białoruskiego pogranicza, ale również mieszkańcom polskich miast, w których ostatnimi latami wzrasta zagrożenie przestępstwami dokonywanymi przez cudzoziemców. Całemu społeczeństwu powinno zależeć, aby zjawisko to wyrugować.

Pamiętamy, że napływ imigrantów na wschodnią granicę jest inspirowany przez siły wrogie Polsce.  To element wojny hybrydowej toczonej przez Białoruś oraz Rosję. Nasi żołnierze stoją na straży polskiego interesu narodowego, na który nastaje Rosja organizująca szlak migracyjny przez Białoruś. Wbrew wypowiedziom demoliberalnych polityków, dziennikarzy i celebrytów, skuteczna obrona i uszczelnienie polskiej granicy leży również w interesie ludzi pchanych przez Putina do porzucenia swoich krajów i odbycia niebezpiecznej i wycieńczającej podróży w nieznane. Skuteczne otwarcie szlaku migracji przez Polskę to stworzenie stałego kryzysu humanitarnego w tym rejonie Europy.

Dlatego wyrażamy swój smutek i głęboki niepokój tym, jak wiele osób i instytucji współtworzących życie publiczne w naszym kraju atakuje polskich obrońców granic, szerząc na ich temat nieprawdę i manipulację. Kolejne krzywdzące wypowiedzi polityków, wątpliwej wiarygodności utwory, takie jak ostatni film Agnieszki Holland oraz próby upolitycznienia kryzysu migracyjnego uważamy za godne potępienia. Jednocześnie pragniemy okazać wdzięczność oraz pełną solidarność z wszystkimi ludźmi zaangażowanymi w ochronę polskich granic.

Sercem jesteśmy z Wami,
Polacy.

Nasilają się ataki na polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej

Ostatnie tygodnie to burza wokół filmu Agnieszki Holland pt. „Zielona Granica”. Komentatorzy życia publicznego oraz internauci nie pozostawiają suchej nitki na tym propagandowym utworze. Odbierany on jest jako opis sytuacji na granicy Polski choć przedstawione w nim sceny nie mają większego związku z rzeczywistością, a z polskich obrońców granic zrobiono potwory torturujące imigrantów. Przekaz płynący z tego filmu jest jak żywcem wyjęty z antypolskiej propagandy Kremla, która próbuje oczernić nasz kraj na arenie międzynarodowej poprzez szantaż migracyjny.

Plakat promocyjny film A. Holland

Strażnicy Graniczni na straży świętości narodowych i konstytucyjnych

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium”
Art. 5 Konstytucji RP

Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji oraz wszystkich innych służb zaangażowanych na granicy wykonują swój obowiązek obrony Rzeczpospolitej w sposób nienaganny i zasługujący na najwyższą pochwałę.

Niestety wiele osób i instytucji współtworzących życie publiczne w naszym kraju wciąż atakuje polskich obrońców granic, uciekając się do szerzenia nieprawdy na ich temat i do manipulacji. Kolejne krzywdzące wypowiedzi polityków, wątpliwej wiarygodności utwory, jak ostatni film Agnieszki Holland oraz próby wykorzystania kryzysu migracyjnego do rozgrywek partyjnych, uważamy za godne potępienia. Jednocześnie pragniemy okazać strażnikom granic wdzięczność za ich oddaną służbę.